Natrium in Stücken

Highly flammable Corrosive
Natrium in Stücken
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000175 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Natrium in Stücken
Inhalt: 250 g
GHS: GHS02,GHS05
H-Sätze: H260,H314,EUH014
P-Sätze: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310,P370+P378,P422
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7440-23-5
UN-Nr: 1428
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7440-23-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H260,H314,EUH014
P-zinnen: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310,P370+P378,P422
UN-nummer: 1428