Phosphor weiß

Toxic Highly flammable Corrosive harmful to the environment

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Phosphor weiß
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000295 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Phosphor weiß
Inhalt: 50 g
GHS: GHS06,GHS02,GHS05,GHS09
H-Sätze: H250,H300,H314,H330,H400
P-Sätze: P280,P301+P310,P305+P351+P338,P405+P422,P370+P378,P273
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 12185-10-3
UN-Nr: 1381
(-) Technische informatie:
CAS-Nummer: 12185-10-3
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS06
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H250,H300,H314,H330,H400
P-zinnen: P280,P301+P310,P305+P351+P338,P405+P422,P370+P378,P273
UN-nummer: 1381