Aceton reinst, 1l

Highly flammable Dangerous to health
Aceton reinst, 1l
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000372 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Aceton 99% reinst 1L
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS02,GHS07
H-Sätze: H225,H319,EUH066,H337
P-Sätze: P210,P233,P305+P351+P338
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 67-64-1
UN-Nr: 1090
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 67-64-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H319,EUH066,H337
P-zinnen: P210,P233,P305+P351+P338
UN-nummer: 1090
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29141100 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany