n-Pentan 95 %

Highly flammable Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
n-Pentan 95 %
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000301 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
n-Pentan 95 %
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS02,GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H225,H304,H336,H411,EUH066
P-Sätze: P273,P301+P310,P331,P302+P352,P403+P235
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 109-66-0
UN-Nr: 1265
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 109-66-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H304,H336,H411,EUH066
P-zinnen: P273,P301+P310,P331,P302+P352,P403+P235
UN-nummer: 1265
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29011000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany