n-Hexan reinst

Highly flammable Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
n-Hexan reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000509 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
n-Hexan reinst
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS02,GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H225,H304,H361,H373,H315,H336,H411
P-Sätze: P210,P240,P273,P301+P310,P331,P302+P352,P403+P235
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 110-54-3
UN-Nr: 1208
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 110-54-3
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H304,H361,H373,H315,H336,H411
P-zinnen: P210,P240,P273,P301+P310,P331,P302+P352,P403+P235
UN-nummer: 1208
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29011090 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany