Chlorzinkiodlösung technisch

Corrosive harmful to the environment
Chlorzinkiodlösung technisch
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000742 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Chlorzinkiodlösung technisch
Inhalt: 25 ml
GHS: GHS05,GHS09
H-Sätze: H314,H410
P-Sätze: P273,P280,P301+P310,P304+P340,P305+P351+P338,P361
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7646-85-7 Zink ca. 30%, 7553-56-2 Iod < 5%
UN-Nr: 1840
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7646-85-7 Zink ca. 30%, 7553-56-2 Iod < 5%
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H410
P-zinnen: P273,P280,P301+P310,P304+P340,P305+P351+P338,P361
UN-nummer: 1840