Chlorzinkiodlösung technisch

Corrosive harmful to the environment
Chlorzinkiodlösung technisch
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000742 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Chlorzinkiodlösung technisch
Inhalt: 25 ml
(-) Technische informatie:
CAS-Nummer: 7646-85-7 Zink ca. 30%, 7553-56-2 Iod < 5%
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H410
P-zinnen: P273,P280,P301+P310,P304+P340,P305+P351+P338,P361
UN-nummer: 1840