2-Propanol (Isopropanol) 99 % reinst

Highly flammable Dangerous to health
2-Propanol (Isopropanol) 99 % reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000773 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
2-Propanol (Isopropanol) 99 % reinst
Inhalt: 1000 ml
(-) Technische informatie:
CAS-Nummer: 67-63-0
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H319,H336
P-zinnen: P210,P233,P305+P351+P338
UN-nummer: 1219
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29051200 Details
Land van oorsprong: Germany