Benzin Siedebereich 40-60 °C

Highly flammable Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
Benzin Siedebereich 40-60 °C
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000792 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Benzin Siedebereich 40-60 °C (Wundbenzin)
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H225,H304,H315,H336,H373,H411
P-Sätze: P210,P261,P273,P281,P301+P310,P331,
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 101316-46-5
UN-Nr: 1268
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 101316-46-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H304,H315,H336,H373,H411
P-zinnen: P210,P261,P273,P281,P301+P310,P331,
UN-nummer: 1268
(-) Export-related data:
Douanenummer: 27101125 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany