2-Butanol (iso-Butylalkohol)

Highly flammable Dangerous to health
2-Butanol (iso-Butylalkohol)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 0000828 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
2-Butanol (iso-Butylalkohol)
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS07
H-Sätze: H226,H319,H335+H336
P-Sätze: P210,P304+P340,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 78-92-2
UN-Nr: 1120
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 78-92-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H226,H319,H335+H336
P-zinnen: P210,P304+P340,P305+P351+P338
UN-nummer: 1120
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29051490 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany