Desmodur, Isocyanat

Dangerous to health Dangerous to health
Desmodur, Isocyanat
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 103620500 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Desmodur, Isocyanat, zur Herstellung von Polyurethanschaum
Inhalt: 500 ml
GHS: GHS07,GHS08
H-Sätze: H315,H317,H319,H332,H334
P-Sätze: P261,P280,P305+P351+P338,P342+P311
Signalwort: Gefahr
UN-Nr: 2811
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS08
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H315,H317,H319,H332,H334
P-zinnen: P261,P280,P305+P351+P338,P342+P311
UN-nummer: 2811