Bergamotöl

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
Bergamotöl
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Klik hier voor meer informatie)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 1706363 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Bergamotöl
Inhalt: 25 ml
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H304,H315,H317,H410
P-Sätze: P273,P280,P301+P330+P331
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 8007-75-8
UN-Nr: 1993
(-) Technische informatie:
CAS-Nummer: 8007-75-8
(-) Veiligheidsvoorschriften:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H304,H315,H317,H410
P-zinnen: P273,P280,P301+P330+P331
UN-nummer: 1993