Benzoylchlorid

Corrosive Dangerous to health
Benzoylchlorid
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 419908700 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Benzoylchlorid
Inhalt: 100 ml
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H302+H312+H332,H314,H317
P-Sätze: P280,P302+P352,P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 98-88-4
UN-Nr: 1736
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 98-88-4
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302+H312+H332,H314,H317
P-zinnen: P280,P302+P352,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 1736
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29163200 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany