Kupfer(II)-sulfat wasserfrei

Dangerous to health harmful to the environment
Kupfer(II)-sulfat wasserfrei
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 419929702 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Kupfer(II)-sulfat wasserfrei
Inhalt: 250 g
GHS: GHS07,GHS09
H-Sätze: H302,H319,H315,H410
P-Sätze: P273,P305+P351+P338,P302+P352
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 7758-98-7
UN-Nr: 3288
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7758-98-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302,H319,H315,H410
P-zinnen: P273,P305+P351+P338,P302+P352
UN-nummer: 3288
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28332500 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany