Natriumhydroxid Microprills technisch

Corrosive
Natriumhydroxid Microprills technisch
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 4672423 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Natriumhydroxid Microprills technisch (Ätznatron)
Inhalt: 1000 g
GHS: GHS05
H-Sätze: H314,H290
P-Sätze: P280,P301+P351+P338,P309,P310,P305+P351+P338
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 1310-73-2
UN-Nr: 1823
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1310-73-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H290
P-zinnen: P280,P301+P351+P338,P309,P310,P305+P351+P338
UN-nummer: 1823
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28151100 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany