Natriumcarbonat wasserfrei (Soda)

Dangerous to health
Natriumcarbonat wasserfrei (Soda)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 6422699 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Natriumcarbonat wasserfrei (Soda)
Inhalt: 700 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H319
P-Sätze: P260,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 497-19-8
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 497-19-8
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H319
P-zinnen: P260,P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28362000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany