Glycerin 85 % technisch

Dangerous to health
Glycerin 85 % technisch
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 7283981 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Glycerin 85 % technisch
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS07
H-Sätze: H319
P-Sätze: P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 56-81-5
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 56-81-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H319
P-zinnen: P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29054500 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany