Benzin Siedebereich 100-140 °C

Highly flammable Dangerous to health Dangerous to health
Benzin Siedebereich 100-140 °C
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 7284259 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Benzin Siedebereich 100-140 °C (Reinigungsbenzin)
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS02,GHS08,GHS07
H-Sätze: H225,H304,H315,H336,H411
P-Sätze: P210,P273,P302+P352,P301+P310,P331,
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 64742-49-0
UN-Nr: 1268
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 64742-49-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H304,H315,H336,H411
P-zinnen: P210,P273,P302+P352,P301+P310,P331,
UN-nummer: 1268
(-) Export-related data:
Douanenummer: 27101125 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany