Kupfer(II)-sulfat krist. reinst

Dangerous to health harmful to the environment
Kupfer(II)-sulfat krist. reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 7307397 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Kupfer(II)-sulfat krist. reinst
Inhalt: 1000 g
GHS: GHS07,GHS09
H-Sätze: H302,H319,H315,H410
P-Sätze: P273,P302+P352
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 7758-98-7
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7758-98-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302,H319,H315,H410
P-zinnen: P273,P302+P352
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28332500 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany