Methanol reinst (Methylalkohol)

Highly flammable Toxic Dangerous to health

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Methanol reinst (Methylalkohol)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 7475002 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Methanol reinst (Methylalkohol)
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS02,GHS06,GHS08
H-Sätze: H225,H331,H311,H301,H370
P-Sätze: P210,P233,P280,P302+P352,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 67-56-1
UN-Nr: 1230
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 67-56-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS06
GHS Nummer: GHS08
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H331,H311,H301,H370
P-zinnen: P210,P233,P280,P302+P352,P309+P310
UN-nummer: 1230
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29051100 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany