Auramin

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment
Auramin
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8101114 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Auramin
Inhalt: 25 g
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H302,H319,H351,H412
P-Sätze: P273,P281,P305+P351+P339
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 2465-27-2
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 2465-27-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H319,H351,H412
P-zinnen: P273,P281,P305+P351+P339
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 32041300 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany