Adipinsäuredichlorid

Corrosive
Adipinsäuredichlorid
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8341232 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Adipinsäuredichlorid
Inhalt: 25 ml
GHS: GHS05
H-Sätze: H314
P-Sätze: P280,P305+P351+P338,P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 111-50-2
UN-Nr: 3265
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 111-50-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314
P-zinnen: P280,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 3265
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29171990 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany