Aluminiumnitrat

Intensifies fire Dangerous to health

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Aluminiumnitrat
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8342071 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Aluminiumnitrat
Inhalt: 250 g
GHS: GHS03,GHS07
H-Sätze: H272,H315,H319
P-Sätze: P302+P352,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 7784-27-2
UN-Nr: 1438
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7784-27-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS03
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H272,H315,H319
P-zinnen: P302+P352,P305+P351+P338
UN-nummer: 1438
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28342980 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany