Ammoniumbromid reinst

Dangerous to health
Ammoniumbromid reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8342898 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammoniumbromid reinst
Inhalt: 100 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H319
P-Sätze: P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 12124-97-9
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 12124-97-9
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H319
P-zinnen: P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28275900 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany