Ammoniumcer(IV)-nitrat

Intensifies fire Corrosive Dangerous to health

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Ammoniumcer(IV)-nitrat
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8342987 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammoniumcer(IV)-nitrat
Inhalt: 10 g
GHS: GHS03,GHS05,GHS07
H-Sätze: H272,H302,H318
P-Sätze: P210,P280,P305+P351+P338
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 16774-21-3
UN-Nr: 3087
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 16774-21-3
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS03
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H272,H302,H318
P-zinnen: P210,P280,P305+P351+P338
UN-nummer: 3087
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28461000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany