Ammoniumdichromat

Toxic Dangerous to health Corrosive

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Ammoniumdichromat
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8343194 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammoniumdichromat
Inhalt: 250 g
GHS: GHS06,GHS08,GHS05
H-Sätze: H272,H301,H312,H314,H317,H330,H334,H340,H350,H360,H372,H410
P-Sätze: P201,P220,P260,P273,P280,P284
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7789-09-5
UN-Nr: 1439
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7789-09-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS06
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H272,H301,H312,H314,H317,H330,H334,H340,H350,H360,H372,H410
P-zinnen: P201,P220,P260,P273,P280,P284
UN-nummer: 1439
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28415000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany