Ammoniak Lösung ca. 25 % reinst

Corrosive Dangerous to health harmful to the environment
Ammoniak Lösung ca. 25 % reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8343567 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammoniak Lösung ca. 25 % reinst
Inhalt: 1000 ml
GHS: GHS05,GHS07,GHS09
H-Sätze: H290,H314,H335,H400
P-Sätze: P273,P280,P301+P330+P331,P304+340,P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 1336-21-6
UN-Nr: 2672
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1336-21-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290,H314,H335,H400
P-zinnen: P273,P280,P301+P330+P331,P304+340,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 2672
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28142000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany