Ammoniumiodid rein

Dangerous to health
Ammoniumiodid rein
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8343716 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammoniumiodid rein
Inhalt: 25 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H315,H319,H335
P-Sätze: P261,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 12027-06-4
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 12027-06-4
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H315,H319,H335
P-zinnen: P261,P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28276000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany