Ammonium-meta-vanadat reinst

Toxic Dangerous to health

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Ammonium-meta-vanadat reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8343722 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammonium-meta-vanadat reinst
Inhalt: 25 g
GHS: GHS06,GHS07
H-Sätze: H301,H319,H332,H335
P-Sätze: P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7803-55-6
UN-Nr: 2859
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7803-55-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS06
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H301,H319,H332,H335
P-zinnen: P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 2859
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28419030 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany