Ammoniumsulfid Lösung 20 %

Highly flammable Corrosive harmful to the environment
Ammoniumsulfid Lösung 20 %
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8344041 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Ammoniumsulfid Lösung 20 %
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS05,GHS09
H-Sätze: H226,H314,H400
P-Sätze: P273,P280,P305+P351+P338,P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 12135-76-1
UN-Nr: 2683
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 12135-76-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H226,H314,H400
P-zinnen: P273,P280,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 2683
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28309085 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany