Antimon(III)-chlorid krist.

Corrosive harmful to the environment
Antimon(III)-chlorid krist.
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8344466 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Antimon(III)-chlorid krist.
Inhalt: 50 g
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10025-91-9
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H411
P-zinnen: P273,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 1733
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28273985 Details
Land van oorsprong: Germany