Bariumhydroxid krist. Reinst (Ätzbaryt)

Corrosive Dangerous to health
Bariumhydroxid krist. Reinst (Ätzbaryt)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8346672 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Bariumhydroxid krist. Reinst (Ätzbaryt)
Inhalt: 250 g
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H332,H302,H314
P-Sätze: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 12230-71-6
UN-Nr: 2923
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 12230-71-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H332,H302,H314
P-zinnen: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 2923
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28164000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany