Benzylalkohol reinst

Dangerous to health
Benzylalkohol reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8347832 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Benzylalkohol reinst
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS07
H-Sätze: H302+H332
P-Sätze: P304+P340
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 100-51-6
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 100-51-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302+H332
P-zinnen: P304+P340
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29062100 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany