1-Butanol reinst (N-Butylalkohol)

Highly flammable Corrosive Dangerous to health
1-Butanol reinst (N-Butylalkohol)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8349854 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
1-Butanol reinst (N-Butylalkohol)
Inhalt: 50 ml
GHS: GHS02,GHS05,GHS07
H-Sätze: H226,H302,H315,H318,H335,H336
P-Sätze: P210,P280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 71-36-3
UN-Nr: 1120
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 71-36-3
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H226,H302,H315,H318,H335,H336
P-zinnen: P210,P280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P313
UN-nummer: 1120
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29051300 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany