1,4-Butandiol

Dangerous to health
1,4-Butandiol
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8349819 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Butandiol(1,4-)
Inhalt: 100 ml
GHS: GHS07
H-Sätze: H302
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 110-63-4
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 110-63-4
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302