Cadmiumnitrat-Tetrahydrat reinst

Toxic Dangerous to health harmful to the environment

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Cadmiumnitrat-Tetrahydrat reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8350159 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Cadmiumnitrat-Tetrahydrat reinst
Inhalt: 50 g
GHS: GHS06,GHS08,GHS09
H-Sätze: H301,H330,H340,H350,H360Df,H372,H410
P-Sätze: P201,P260,P273,P284,P301+P310,P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 10022-68-1
UN-Nr: 3087
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10022-68-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS06
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H301,H330,H340,H350,H360Df,H372,H410
P-zinnen: P201,P260,P273,P284,P301+P310,P310
UN-nummer: 3087
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28342920 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany