Calciumhydroxid (Kalk gelöscht)

Corrosive Dangerous to health
Calciumhydroxid (Kalk gelöscht)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8350691 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Calciumhydroxid (Kalk gelöscht)
Inhalt: 100 g
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H315,H318,H335
P-Sätze: P260,280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 1305-62-0
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1305-62-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H315,H318,H335
P-zinnen: P260,280,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338,P313
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28259019 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany