1-Hexadecanol reinst (Cetylalkohol)

Dangerous to health
1-Hexadecanol reinst (Cetylalkohol)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8351414 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Cetylalkohol reinst (1-Hexadecanol) (Hexadecanol)
Inhalt: 100 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H315,H319,H413
P-Sätze: P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 36653-82-4
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 36653-82-4
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H315,H319,H413
P-zinnen: P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29051700 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany