Chloramin T reinst

Corrosive Dangerous to health Dangerous to health
Chloramin T reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8351727 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Chloramin T reinst
Inhalt: 50 g
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7080-50-4
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H314,H334
P-zinnen: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P304+P341,P309+P310
UN-nummer: 3263
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29350090 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany