Chloroform technisch

Dangerous to health Dangerous to health
Chloroform technisch
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8352023 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Chloroform technisch
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS08,GHS07
H-Sätze: H351,H302,H373,H315,
P-Sätze: P302+P352,P314
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 865-49-6
UN-Nr: 1888
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 865-49-6
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H351,H302,H373,H315,
P-zinnen: P302+P352,P314
UN-nummer: 1888
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29031300 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany