Cobalt(II)-chlorid Hexahydrat reinst

Dangerous to health Dangerous to health harmful to the environment

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Cobalt(II)-chlorid Hexahydrat reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8352566 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Cobalt(II)-chlorid Hexahydrat reinst (Kobalt(II)-chlorid Hexahydrat)
Inhalt: 10 g
GHS: GHS08,GHS07,GHS09
H-Sätze: H350i,H360F,H302,H317,H334,H341,H410
P-Sätze: P201,P273,P280,P302+P352,P304+P341,P308+P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 7791-13-1
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 7791-13-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H350i,H360F,H302,H317,H334,H341,H410
P-zinnen: P201,P273,P280,P302+P352,P304+P341,P308+P313
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28273930 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany