Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat reinst

Dangerous to health harmful to the environment

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8352632 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Cobalt(II)-nitrat Hexahydrat reinst (Kobalt(II)-nitrat Hexahydrat)
Inhalt: 25 g
GHS: GHS08,GHS09
H-Sätze: H350i,H341,H360F,H334,H317,H410
P-Sätze: P201,P280,P273,P308+P313,P304+P341,P302+P352
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 10026-22-9
UN-Nr: 3077
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10026-22-9
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS09
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H350i,H341,H360F,H334,H317,H410
P-zinnen: P201,P280,P273,P308+P313,P304+P341,P302+P352
UN-nummer: 3077
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28342920 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany