Cyclohexanol reinst (Hexahydrophenol)

Dangerous to health
Cyclohexanol reinst (Hexahydrophenol)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8352885 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Cyclohexanol reinst (Hexahydrophenol)
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS07
H-Sätze: H315,H302,H332,H335
P-Sätze: P261
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 108-93-0
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 108-93-0
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H315,H302,H332,H335
P-zinnen: P261
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29061200 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany