Dichlormethan reinst (Methylenchlorid)

Dangerous to health
Dichlormethan reinst (Methylenchlorid)
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8354803 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Dichlormethan reinst (Methylenchlorid)
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS08
H-Sätze: H351
P-Sätze: P281,P308+P313
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 75-09-2
UN-Nr: 1593
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 75-09-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS08
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H351
P-zinnen: P281,P308+P313
UN-nummer: 1593
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29031200 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany