N, N-Dimethylformamid

Highly flammable Dangerous to health Dangerous to health

Achtung! Nach ChemVerbotsV v. 20.1.2017 Anlage 2 ist die Abgabe beschränkt.

N, N-Dimethylformamid
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8355346 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
N, N-Dimethylformamid
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS08,GHS07
H-Sätze: H226,H312,H319,H332,H360D
P-Sätze: P201,P280,P305+P351+P338,P308+P313
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 68-12-2
UN-Nr: 2265
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 68-12-2
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS08
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H226,H312,H319,H332,H360D
P-zinnen: P201,P280,P305+P351+P338,P308+P313
UN-nummer: 2265
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29241900 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany