Eisen(II)-chlorid technisch

Corrosive Dangerous to health
Eisen(II)-chlorid technisch
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8356535 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Eisen(II)-chlorid technisch
Inhalt: 100 g
GHS: GHS05,GHS07
H-Sätze: H302,H315,H318
P-Sätze: P280,P302+P352,P305+P351+P338
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 10025-77-1
UN-Nr: 3089
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 10025-77-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H302,H315,H318
P-zinnen: P280,P302+P352,P305+P351+P338
UN-nummer: 3089
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28273920 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany