Eisen(III)-sulfat-Hydrat entwässert

Dangerous to health
Eisen(III)-sulfat-Hydrat entwässert
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8356771 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Eisen(III)-sulfat-Hydrat entwässert reinst
Inhalt: 100 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H302,H319,H335
P-Sätze: P261,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 15244-10-7
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 15244-10-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H302,H319,H335
P-zinnen: P261,P305+P351+P338