Eisen(III)-oxid rot gereinigt

Dangerous to health
Eisen(III)-oxid rot gereinigt
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8356713 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Eisen(III)-oxid rot gereinigt
Inhalt: 100 g
GHS: GHS07
H-Sätze: H315,H319,H335
P-Sätze: P261,P305+P351+P338
Signalwort: Achtung
CAS-Nr: 1309-37-1
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 1309-37-1
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Warning
H-zinnen: H315,H319,H335
P-zinnen: P261,P305+P351+P338
(-) Export-related data:
Douanenummer: 28211000 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany