Essigsäureanhydrid reinst

Highly flammable Corrosive Dangerous to health
Essigsäureanhydrid reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8357888 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Essigsäureanhydrid reinst
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS05,GHS07
H-Sätze: H226,H332,H302,H314,H335
P-Sätze: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 108-24-7
UN-Nr: 1715
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 108-24-7
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS05
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H226,H332,H302,H314,H335
P-zinnen: P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338,P309+P310
UN-nummer: 1715
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29152400 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany