Essigsäuremethylester reinst

Highly flammable Dangerous to health
Essigsäuremethylester reinst
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8357807 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Essigsäuremethylester reinst
Inhalt: 250 ml
GHS: GHS02,GHS07
H-Sätze: H225,H319,H336,EUH066
P-Sätze: P210,P261,P305+P351+P338
Signalwort: Gefahr
CAS-Nr: 79-20-9
UN-Nr: 1231
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 79-20-9
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS02
GHS Nummer: GHS07
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H225,H319,H336,EUH066
P-zinnen: P210,P261,P305+P351+P338
UN-nummer: 1231
(-) Export-related data:
Douanenummer: 29153900 Niet in de actuele lijst
Land van oorsprong: Germany