Fehlingsche Lösung II

Corrosive
Fehlingsche Lösung II
Afbeelding kan van origineel afwijken.
  • (Click here for more information)
  • pdf_preview
  • pdf_preview
 
Bestel-nr.: 8359433 Prijs op aanvraag Voor 1 stuk(s)
Fehlingsche Lösung II (Kaliumnatriumtartratlösung )
Inhalt: 500 ml
(-) Technical data:
CAS-Nummer: 6381-59-5
(-) Security-related data:
GHS Nummer: GHS05
Signaalwoord: Danger
H-zinnen: H290
P-zinnen: P280,P303+P361+P353,P305+P351+P338,P310
UN-nummer: 1824